Splošni pogoji poslovanja

 1. 
Z rezervacijo potrjujete, da ste si ogledali najine fotografije na spletni strani in ste seznanjen s ponudbo oziroma cenikom.
 2. 
Ob rezervaciji termina se poravna ara v višini 50 EUR, s katero si zagotovite termin fotografiranja. Preostali del zneska od vplačane are se poravna po fotografiranju pred prejemom končno obdelanih fotografij.
 3. Stroški prevoza za fotografiranje v naravi so do 30 km v vsako smer (merjeno iz naslova Šuceva ul.26, Kranj), vključeni v ceno vsakega paketa. Dodatni kilometri se zaračunajo sledeče: do 50 km = 15 €, do 80 km = 25 €, do 110 km = 35 €, do 160 km = 45 €, do 250 km = 60 €.
 4. V primeru bolezni ali druge nepredvidljive višje sile, je termin mogoče prestaviti, če naju o tem po e-pošti pisno obvestite najmanj 24 ur pred fotografiranjem. V kolikor se termin prestavi več kot 3-krat, plačilo rezervacije – are zapade.
 5. V kolikor naročnik odpove fotografiranje zaradi neupravičenih razlogov, se vplačana ara ne vrne.
 6. Fotografa si pridržujeta pravico, da datum fotografiranja prestavita zaradi bolezni, slabega vremena ali drugih nepredvidljivih dogodkov.
 7. 
V primeru okvare in kraje fotografske opreme fotografa nista odgovorna za nastalo škodo. V tem primeru se naročniku v celoti povrne vplačilo are ali celotnega zneska.
 8. Izbor neobdelanih fotografij boste na vaš e-mail prejeli v roku 10 delovnih dni od dneva fotografiranja. Računalniško obdelane fotografije pa bodo izdelane in posredovane  v spletni galerij na vaš e-mail naslov v roku do 40 delovnih dni po prejemu vašega izbora fotografij.  Vse obdelane fotografije se bodo hranile v arhivu 1 leto po fotografiranju, ostale neobdelane pa se bodo izbrisale v 60-ih dneh po objavi spletne galerije.
 9. Prednostna obdelava fotografij: v 24 urah prejmete na mail fotografij za izbor. Ko izberete fotografije, le te urediva v roku 4 delovnih dni. Storitev se zaračuna 100 eur.
 10. 
Po fotografiranju na vaš e-naslov prejmete izbor fotografij, primeren za nadaljno obdelavo ter si sami izbere tiste, ki želite imeti obdelane. Vsak paket vsebuje določeno število obdelanih fotografij (po veljavnem ceniku). Obdelava vsake dodatne fotografije se zaračuna po veljavnem ceniku 13 €/fotografijo. Kasnejše reklamacije glede obdelave fotografij niso mogoče.
 11. RAW ali neobdelanih fotografij ne izdajamo, saj se ne smatrajo za dokončan izdelek.
 12. Ko oddate naročilo in plačate digitalne fotografije ali produkte, zamenjave ali povračila niso več možna. Ker gre za produkte izdelane po naročilu, reklamacije niso možne. Če izdelek prejmete poškodovan, nam to pisno sporočite v 48 urah po prevzemu.
 13. Naročeni produkti bodo izdelani v največ štirih tednih. Ko bodo prispeli, vas o tem obvestimo preko telefona ali el. pošte. Če produktov ne boste uspeli prevzeti osebno, vam jih lahko pošljemo na vaše stroške.
 14. Glede na neznano življenjsko dobo digitalnih nosilcev podatkov, priporočamo dodatno arhiviranje digitalnih fotografij ali tisk fotografij. Ne odgovarjamo za izgubo podatkov.
 15. Podjetje Tina Kacin s.p., družinsko in poročno fotografiranje se v primeru morebitne škode ali poškodbe tekom fotografiranja odvezuje vse odgovornosti.
 16. Vse fotografije so avtorsko delo fotografov. Pridružujemo si avtorsko pravico do vseh fotografij, tudi prodanih v natisnjeni obliki (foto knjiga, fotografija na platnu,…). Uporaba fotografij naročnika je omejena le za osebne, nekomercialne namene. Fotografij se ne sme uporabljati za prodajo ali pripisovanje tretji osebi.